Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /var/www/vhosts/trainjezelf.nl/httpdocs/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme-wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 115

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Trainjezelf

Précon Consulting Group is aangesloten bij NRTO. De ‘algemene voorwaarden consument‘ van de NRTO zijn op trainjezelf.nl van toepassing. Daarnaast hanteren wij de onderstaande aanvullende voorwaarden.

Trainjezelf is een handelsnaam van Précon Consulting Group B.V. gevestigd te Bunnik. Daarom wordt in deze voorwaarden verder gesproken over Précon.

Artikel 1 Toepasselijkheid en geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die via de webshop Trainjezelf gedaan worden en beschrijven hoe deze producten gebruikt kunnen en mogen worden.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor de producten die gekocht worden via de website trainjezelf.nl. Voor andere diensten de algemene voorwaarden van Précon Consulting Group B.V.
 3. Deze voorwaarden gelden voor de e-learningmodules die je koopt via trainjezelf.nl. Deze voorwaarden staan op de website en je wordt op deze voorwaarden gewezen als je een training bij ons koopt. Wij mogen deze voorwaarden altijd aanpassen of aanvullen.
 4. Met het accepteren van deze voorwaarden, garandeer je ons dat je 18 jaar of ouder bent. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming hebben van je ouders of voogd om een bestelling te kunnen doen.

Artikel 2 Betaling en levering

 1. De prijzen van onze e-learningmodules staan op de website van trainjezelf.nl vermeld.
 2. De prijzen op de website zijn inclusief 21% btw. Eventuele extra kosten die samenhangen met een bepaalde betaalmethode worden ook op de website vermeld.
 3. Als je een training koopt, moet je hem betalen. Ook als je de training niet gebruikt. Betalen doe je via Ideal.
 4. Als je een of meer e-learningmodules gekocht hebt, krijg je een e-mailbevestiging met daarin instructies hoe je de training kunt volgen.
 5. Een training die via trainjezelf.nl gekocht wordt, kan alleen online gevolgd worden. Je hebt hier dus een werkende internetverbinding voor nodig. Wij adviseren om de trainingen te volgen in Firefox of in Chrome.

Artikel 3 Wettelijke bedenktijd

 1. Omdat je na aankoop van een e-learningmodule deze direct kunt gebruiken, vervalt hiermee de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Dit betekent dat je de bestelling niet meer kunt herroepen of annuleren. In uitzonderlijke gevallen, maken wij hierop een uitzondering. Neem dan contact met ons op.
 2. Na aankoop van een e-learningmodule kan deze niet geruild worden. In uitzonderlijke gevallen proberen we een passende oplossing te vinden. Neem dan contact met ons op.

Artikel 4 Het volgen van de training via je persoonlijke account

 1. Onze e-learningmodules volg je via ons online leermanagementsysteem Elzi. Als je een training hebt gekocht, krijg je een eigen account in Elzi en kun je inloggen om de training te volgen.
 2. Voor het bestellen van een e-learningmodule en voor je persoonlijke account in Elzi vragen wij enkele persoonsgegevens. Deze zijn onder meer nodig voor het certificaat dat je krijgt als je de training succesvol afrondt. In onze privacyverklaring kun je lezen hoe wij met jouw gegevens omgaan.
 3. Als je de training gevolgd hebt, blijft de account in Elzi bestaan. Je kunt op ieder moment je account opzeggen en je gegevens (laten) verwijderen.
 4. Wij houden het recht om een account en een gebruiker te verwijderen. We hoeven je hier niet over te informeren. We doen dit natuurlijk alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als:
  • Wij aanwijzingen hebben dat je in strijd met onze voorwaarden handelt.
  • Wij aanwijzingen hebben dat je ons copyright schendt.
 5. Als er sprake is van het schenden van onze voorwaarden, dan heb je geen recht op een vergoeding en krijg je geen geld terug.

Artikel 5 Intellectueel eigendom

 1. Onze e-learningmodules worden met zorg samengesteld en zijn het intellectueel eigendom van Précon.
 2. Je mag (onderdelen van) de e-learningmodules niet:
  • Kopiëren
  • Downloaden
  • Via welk medium dan ook aan derden verspreiden.
  • Verkopen aan derden.
  • Namaken
  • Filmen of fotograferen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker van de e-learningmodules die via Trainjezelf zijn gekocht is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Précon is niet aansprakelijk voor claims – van jou of van derden – die voortvloeien uit het gebruik van onze online producten en diensten via Trainjezelf.

Artikel 7 Toepasselijk recht

Aankopen via de website Trainjezelf vallen uitsluitend onder het Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 8 Klachten en geschillen

 1. Als er klachten zijn, kunnen deze per brief en per mail ingediend worden tot uiterlijk 8 weken na het afronden van de training. Wij streven ernaar klachten op een goede manier op te lossen. Als we er samen niet uitkomen, dan kunnen deze voorgelegd worden aan de rechtbank in Utrecht.
 2. Onze klachtenprocedure staat op de website van Trainjezelf.

Trainjezelf

Klantenservice
+31 (0)30 - 65 66 014

Contact
+31 (0)30 - 65 66 014
learning@precon.group

KvK nr: 09092491

BTW nr: NL8051.51.163.B.01

Certificaten en keurmerken

keurmerk nrto trainjezelf
Gedrags code NRTO
cedeo erkend bedrijfsopleidingen maatwerk

Iso 9001 2015 certified